Chứng khoán ngày 31/3: Trả lại biên độ hay chưa?

Có nóng vội không khi đề cập đến khả năng trả lại biên độ giao dịch 5% cho sàn Tp.HCM và 10% cho sàn Hà Nội?...