Chứng khoán ngày 24/7: Đã quyết định gom mua

    1 đăng lạiGốc

    Nhiều nhà đầu tư đã quyết định gom mua, đẩy khối lượng giao dịch lên đột biến...

      Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/tin-tuc/0/7/20080724120936578/chung-khoan/chung-khoan-ngay-247-da-quyet-dinh-gom-mua.htm