Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ tin hỗ trợ

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Hôm qua, thị trường chứng khoán (TTCK) Mỹ đã có những dấu hiệu tăng điểm nằm ngoài dự đoán – đưa tháng 4 trở thành tháng tiêu điểm với dấu hiệu tăng điểm đầu tiên trong suốt 8 tháng.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/Chungkhoan/LA58157/default.htm