Chứng khoán MB sẽ niêm yết vào năm 2015

(ĐTCK) CTCP Chứng khoán MB (MBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu đạt 126 tỷ đồng, trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới đạt 30,6 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư là 46 tỷ đồng, doanh thu tư vấn 17,4 tỷ đồng, doanh thu khác 29,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 44,3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, MBS đạt 273 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 66,6 tỷ đồng, hoàn thành 90% kế hoạch doanh thu, nhưng vượt kế hoạch lợi nhuận 27%.

Trao đổi với ĐTCK, ông Trần Hải Hà, Tổng giám đốc MBS cho biết, với kết quả đạt được này, MBS đủ điều kiện để niêm yết (không có lỗ lũy kế, 2 năm liền trước năm niêm yết có lãi và ROE > 5%). Dự kiến, trong năm 2015, MBS sẽ chính thức niêm yết.

T.Vi