Chứng khoán lấy lại phong độ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sau 8 phiên liên tiếp điều chỉnh giảm, hôm qua (14/11), sàn TP Hồ Chí Minh đã có sự hồi phục. Số mã tăng giá đã áp đảo, với 115 mã tăng, 7 mã giảm giá và 4 mã đứng giá.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=28391