Chứng khoán Hướng Việt thoát lỗ

Tuy thoát lỗ nhưng bức tranh hoạt động của MSGS cho thấy, doanh thu từ các trụ cột kinh doanh chính như: môi giới, lãi từ các tài sản tài chính… vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán Hướng Việt thoát lỗ - Ảnh 1

Theo báo cáo tài chính quý III/2016 mà CTCK Morgan Stanley Hướng Việt (MSGS) vừa công bố, tuy thoát lỗ so với cùng kỳ năm trước, nhưng doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế MSGS ghi nhận không đáng kể, lần lượt đạt gần 114 triệu đồng và hơn 222,3 triệu đồng. Sở dĩ MSGS thoát lỗ chủ yếu là nhờ doanh thu từ hoạt động kinh doanh nguồn vốn tăng.

Tuy thoát lỗ nhưng bức tranh hoạt động của MSGS cho thấy, doanh thu từ các trụ cột kinh doanh chính như: môi giới, lãi từ các tài sản tài chính… vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ có doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính cải thiện, khi trong quý III/2016, MSGS ghi nhận khoản doanh thu hơn 4,8 tỷ đồng từ lãi tiền gửi, dự thu cổ tức… Điều này cho thấy, khả năng để MSGS thoát lỗ bền vững trong thời gian tới đối mặt với nhiều thách thức.

H.Hòe