Chứng khoán hai sàn xanh trở lại

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Chỉ số chứng khoán ở hai sàn hôm nay phục hồi trở lại. VN-Index trở lại mầu xanh, chấm dứt 25 phiên giảm điểm liên tiếp. Sàn Hà Nội cũng tăng thêm gần một điểm so với hôm qua.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124137&sub=57&top=38