Chứng khoán hai sàn tiếp tục mất điểm

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT –  VN-index hôm nay tiếp tục giảm 12,03 điểm, còn 971,49 điểm nhưng tổng khối lượng khớp lệnh lại tăng, đạt hơn 9,4 triệu chứng khoán, với tổng giá trị đạt hơn 963 tỷ đồng. Trong 127 mã niêm yết chỉ có 13 mã tăng giá và 21 mã đứng giá, còn lại 93 mã giảm giá.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=110050&sub=57&top=38