Chứng khoán đỏ sàn phiên đầu tuần

    Gốc

    NDĐT- Chỉ số chứng khoán tại hai sàn phiên đầu tuần giảm nhẹ. Tuy nhiên, giao dịch vẫn sôi động với gần 30 triệu chứng khoán được khớp, đạt tổng giá trị hơn 1.150 tỷ đồng.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131927&sub=57&top=38