Chung khảo hội thi “Tuổi trẻ làm theo lời Bác năm 2008”

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ngày 26-12, Thành đoàn TNCS TPHCM tổ chức khai mạc vòng chung khảo hội thi Tuổi trẻ làm theo lời Bác năm 2008. Từ 115 sản phẩm, công trình tham dự vòng sơ khảo hội thi, Ban giám khảo đã chọn 34 sản phẩm, công trình tốt nhất vào vòng chung khảo

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2008/12/176581