Chung kết cuộc thi “Chúng em kể chuyện về Bác Hồ” khu vực phía Bắc

Qua những câu chuyện từ chính các em thiếu nhi sưu tầm và thể hiện sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn tình cảm sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn và cả sự quyết tâm thực hiện thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng...