Chứng chỉ hành nghề ngành y nên có thời hạn

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Đa số ý kiến được đưa ra tại các buổi làm việc ngày 11-9 giữa các bệnh viện với đoàn đại biểu Quốc hội đều mong muốn Luật Khám chữa bệnh (KCB) sẽ rõ ràng, hoàn chỉnh hơn và quan trọng là hướng đến chất lượng KCB.

    Nhiều bác sĩ (BS) cho rằng chứng chỉ hành nghề cấp cho người hành nghề KCB nên có thời hạn là 5 năm và hậu kiểm. Nếu được cấp vĩnh viễn, người hành nghề y có thể hành nghề lâu dài mà không thường xuyên học tập chuyên môn, không cập nhật kiến thức y khoa. Tại buổi làm việc, hầu hết BS cho rằng thời gian thực tập của sinh viên ngành y từ 12 đến 18 tháng theo dự thảo luật là quá ngắn. Một số BS mong muốn nên có một kỳ thi sau thời gian thực tập để đánh giá chất lượng thực tập của sinh viên. Vấn đề y đức cũng được nhiều BS quan tâm góp ý. Y đức phải được luật hóa cụ thể, chứ không thể chung chung như dự thảo luật. Một vấn đề gây bức xúc tại buổi làm việc là vẫn còn quảng cáo trong ngành y gây ra hậu quả khôn lường cho bệnh nhân. Các BS mong muốn luật sẽ có chế tài cụ thể về vấn đề này.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009091201062494p0c1050/chung-chi-hanh-nghe-nganh-y-nen-co-thoi-han.htm