Chùm ảnh khó quên về Hà Nội mùa đông năm 1946 (3): Hà Nội hát khúc ca khải hoàn

Trải qua 60 ngày đêm chiến đấu kiên cường, anh dũng, sáng tạo, quân và dân Hà Nội đã đánh hàng trăm trận, làm tiêu hao nhiều sinh lực địch, giam chân chúng dài ngày trong thành phố, tạo điều kiện để cả nước bước vào chiến tranh, triển khai thế trận chiến đấu lâu dài. Chùm ảnh được nhà giáo lịch sử Đoàn Thịnh và con trai là KTS Đoàn Bắc sưu tầm và giới thiệu trong bộ sưu tập ảnh quý giá - "Ký ức Hà Nội xưa" (1870-1954).

Chùm ảnh khó quên về Hà Nội mùa đông năm 1946 (3): Hà Nội hát khúc ca khải hoàn - Ảnh 1

Đáp lại lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, quân và dân Hà Nội đã chiến đấu kiên cường, bảo vệ Thủ đô yêu dấu

Chùm ảnh khó quên về Hà Nội mùa đông năm 1946 (3): Hà Nội hát khúc ca khải hoàn - Ảnh 2

Họ đã sống, đã hy sinh để bảo vệ mảnh đất "chôn nhau, cắt rốn"

Chùm ảnh khó quên về Hà Nội mùa đông năm 1946 (3): Hà Nội hát khúc ca khải hoàn - Ảnh 3

Tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" thể hiện trên từng ngõ phố

Chùm ảnh khó quên về Hà Nội mùa đông năm 1946 (3): Hà Nội hát khúc ca khải hoàn - Ảnh 4

...và cả trên những trận địa

Chùm ảnh khó quên về Hà Nội mùa đông năm 1946 (3): Hà Nội hát khúc ca khải hoàn - Ảnh 5

Chú bé liên lạc tại một trận địa

Chùm ảnh khó quên về Hà Nội mùa đông năm 1946 (3): Hà Nội hát khúc ca khải hoàn - Ảnh 6

Chùm ảnh khó quên về Hà Nội mùa đông năm 1946 (3): Hà Nội hát khúc ca khải hoàn - Ảnh 7

Chiến lũy tại trận địa chợ Đồng Xuân

Chùm ảnh khó quên về Hà Nội mùa đông năm 1946 (3): Hà Nội hát khúc ca khải hoàn - Ảnh 8

Quyết tử quân với bom ba càng

Chùm ảnh khó quên về Hà Nội mùa đông năm 1946 (3): Hà Nội hát khúc ca khải hoàn - Ảnh 9

Một xe tăng của quân đội Pháp bị tiêu diệt tại Bắc Bộ Phủ

Chùm ảnh khó quên về Hà Nội mùa đông năm 1946 (3): Hà Nội hát khúc ca khải hoàn - Ảnh 10

Trải qua 60 ngày đêm chiến đấu kiên cường, anh dũng, sáng tạo, quân và dân Hà Nội đã đánh hàng trăm trận, làm tiêu hao nhiều sinh lực địch, giam chân chúng dài ngày trong thành phố

Chùm ảnh khó quên về Hà Nội mùa đông năm 1946 (3): Hà Nội hát khúc ca khải hoàn - Ảnh 11

Nhận lệnh rút quân

Chùm ảnh khó quên về Hà Nội mùa đông năm 1946 (3): Hà Nội hát khúc ca khải hoàn - Ảnh 12

Rút quân qua sông Hồng

Chùm ảnh khó quên về Hà Nội mùa đông năm 1946 (3): Hà Nội hát khúc ca khải hoàn - Ảnh 13

Cập bến bờ bắc sông Hồng

Chùm ảnh khó quên về Hà Nội mùa đông năm 1946 (3): Hà Nội hát khúc ca khải hoàn - Ảnh 14

Những chiến công của quân và dân Hà Nội thời kỳ này và trong suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ, đã góp phần làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" tại Điện Biên năm 1954. Trong ảnh là Trung đoàn Thủ đô trở về Hà Nội sau 9 năm kháng chiến

Chùm ảnh khó quên về Hà Nội mùa đông năm 1946 (3): Hà Nội hát khúc ca khải hoàn - Ảnh 15

Chùm ảnh khó quên về Hà Nội mùa đông năm 1946 (3): Hà Nội hát khúc ca khải hoàn - Ảnh 16

Trung đoàn Thủ đô sau cuộc chiến

* Kỳ tiếp: Chùm ảnh khó quên về Hà Nội mùa đông năm 1946 (4): Phố phường Hà Nội những năm kháng chiến