Chức sắc tôn giáo tham gia công tác dân số

    Gốc

    Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) và hơn 70 vị chức sắc tôn giáo đã tham dự hội thảo về dân số, kế hoạch hóa gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/6.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/255124/Default.aspx