Chuẩn hóa các trường ĐH-CĐ ngoài công lập

(SGGP).- Tại buổi họp báo thông báo nội dung chương trình Đại hội II của Hiệp hội các trường ĐH-CĐ ngoài công lập diễn ra ngày 17-4, GS Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hiệp hội cho biết, dự kiến trong nhiệm kỳ II (2012-2017), hiệp hội sẽ thành lập Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục đại học phía Nam. Theo đó, trước mắt hiệp hội sẽ vận động các trường ngoài công lập tham gia kiểm định chất lượng mang tính nội bộ để hỗ trợ các trường đi vào chuẩn hóa.

(SGGP).- Tại buổi họp báo thông báo nội dung chương trình Đại hội II của Hiệp hội các trường ĐH-CĐ ngoài công lập diễn ra ngày 17-4, GS Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hiệp hội cho biết, dự kiến trong nhiệm kỳ II (2012-2017), hiệp hội sẽ thành lập Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục đại học phía Nam. Theo đó, trước mắt hiệp hội sẽ vận động các trường ngoài công lập tham gia kiểm định chất lượng mang tính nội bộ để hỗ trợ các trường đi vào chuẩn hóa.

GS Trần Hồng Quân thừa nhận, cơ sở vật chất nhiều trường ĐH-CĐ ngoài công lập hiện còn nghèo nàn, đặc biệt phần lớn đội ngũ giảng viên mỏng, một số trường làm ăn không nghiêm túc. Cùng với những nguyên nhân khách quan khác, thực tế đó đã dẫn tới việc xã hội có ấn tượng không tốt về các trường ngoài công lập và loại hình trường này thường khó tuyển sinh.

Đại hội II của Hiệp hội các trường ĐH-CĐ ngoài công lập sẽ diễn ra vào ngày 20-4.

L.Nguyên