Chuẩn hóa, bố trí, sử dụng hiệu quả

QĐND - Rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp thực hiện Đề án đào tạo cán bộ quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Bộ Quốc phòng chủ trương chỉ đạo các địa phương tổ chức tổng kết 10 năm đào tạo cán bộ quân sự cấp cơ sở (2003-2013). Trước khi các địa phương tiến hành, chúng tôi đã có dịp khảo sát thực tế ở địa bàn Hà Nội - cái nôi của mô hình này...

Chủ trương đúng đắn

Bộ Quốc phòng là đơn vị "đi tiên phong" đào tạo chức danh và không ngừng nâng cao trình độ cán bộ quân sự cơ sở từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở. Để rút kinh nghiệm chỉ đạo công tác đào tạo cán bộ quân sự cơ sở trong toàn quốc, năm 2003, Bộ Quốc phòng giao cho tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) tổ chức đào tạo thí điểm. Trung tướng Phí Quốc Tuấn - Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội (khi đó là Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tây) cho biết: Chấp hành chỉ đạo của trên, UBND tỉnh Hà Tây đã thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch đào tạo, thống nhất chủ trương, tiêu chuẩn tuyển chọn và cơ cấu sử dụng cán bộ sau đào tạo. Các quận, huyện, thị xã rà xét, bổ sung quy hoạch cán bộ, tuyển chọn cử cán bộ đi đào tạo đúng đối tượng, đủ chỉ tiêu đề ra. Đầu năm 2003, Trường Quân sự tỉnh Hà Tây chiêu sinh khóa đào tạo thí điểm cán bộ quân sự cơ sở đầu tiên với 80 đồng chí học viên, thời gian đào tạo thí điểm 14 tháng. Khóa thí điểm có cơ cấu chương trình, gồm: Quân sự chiếm 60%, lý luận chính trị 30% và kiến thức quản lý nhà nước 10%... Kết thúc khóa đào tạo, có 79 đồng chí tốt nghiệp. Hiện nay, 76 đồng chí đang công tác tại các địa phương, 26 đồng chí đã phát triển lên các cương vị cao hơn trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Chủ tịch HĐND phường Phúc La (quận Hà Đông), nguyên là học viên khóa 1 đào tạo thí điểm cán bộ quân sự cơ sở cho biết: Thời gian đào tạo tại trường, chúng tôi được trang bị kiến thức khá toàn diện, nâng cao trình độ quản lý quốc phòng, kỹ năng và phương pháp chỉ huy quân sự... để vận dụng vào thực tiễn công tác. Đa số học viên sau khi đào tạo được bổ nhiệm, bố trí đúng chức danh và tạo điều kiện để thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở được chuẩn hóa, góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, TTATXH ở cơ sở, tạo nền tảng vững chắc phát triển KT-XH địa phương...".

Huyện Thanh Oai là địa phương thực hiện khá tốt chủ trương này. Từ năm 2003 đến nay Thanh Oai đã lựa chọn, cử 47 đồng chí đi đào tạo cán bộ quân sự cấp cơ sở, trong đó có 31 đồng chí được sắp xếp, bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn; có 5 đồng chí phát triển lên cương vị cao hơn, giữ các chức vụ chủ chốt ở cơ sở. Số còn lại đang tham gia học liên thông lên hệ cao đẳng. Đồng chí Hoàng Bá Long - một trong số những học viên của huyện Thanh Oai dự lớp đào tạo thí điểm khóa I, hiện là Chủ tịch UBND xã Xuân Dương (Thanh Oai) cho biết: “Sau đào tạo, tôi được bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã. Những kiến thức được nhà trường trang bị đã giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị chức trách được giao, nhất là năng lực làm tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác quân sự địa phương, quản lý Nhà nước về quốc phòng ở cơ sở...”.

Khóa đào tạo thí điểm đầu tiên đã hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu đề ra và đạt hiệu quả thiết thực. Những kết quả của Hà Nội ngay trong khóa I và 10 năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn. Ngay sau khóa thí điểm, Bộ Quốc phòng đã tổ chức rút kinh nghiệm và nhân rộng ra cả nước.

Nhờ thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở nên chất lượng huấn luyện của LLVT Thủ đô được nâng lên đáng kể. (Trong ảnh: Khẩu đội súng máy 12,7mm DQTV quận Hoàn Kiếm tham gia diễn tập khu vực phòng thủ năm 2012). Ảnh: Hoàng Hải

Tiếp tục chuẩn hóa cán bộ quân sự cơ sở

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết: "Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) của Đảng về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn; thực hiện Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo, trên cơ sở kết quả đào tạo cán bộ quân sự cơ sở 10 năm qua, UBND TP Hà Nội đã ban hành Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo...". Thực hiện Đề án trên, thành phố chỉ đạo các cơ sở làm tốt công tác quy hoạch nguồn cán bộ quân sự và tuyển chọn, cử cán bộ đi đào tạo phải nằm trong quy hoạch sử dụng của địa phương. Sau khi đào tạo phải bố trí sắp xếp, sử dụng ngay, đúng chức danh đào tạo nhằm phát huy trình độ năng lực, kiến thức đã được trang bị để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Để triển khai tốt Đề án của thành phố, đồng chí Trần Vũ Lâm, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ đề nghị: Huyện Chương Mỹ còn nhiều cán bộ xã đội trưởng, xã đội phó chưa được đào tạo. Chúng tôi mong muốn được trên tạo điều kiện tăng chỉ tiêu đào tạo hằng năm. Mặt khác cần kịp thời bổ sung, cập nhật kiến thức, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong quá trình đào tạo ở nhà trường. Sau đào tạo, hằng năm, các cấp từ huyện, thị xã đến thành phố tiếp tục tổ chức tập huấn, hội thao, hội thi cho cán bộ quân sự cơ sở để nâng cao trình độ và nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng người...".

Một số vấn đề cần quan tâm

Qua khảo sát tại các địa phương chúng tôi nhận thấy, ở đâu cấp ủy Đảng, chính quyền có nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác đào tạo cán bộ quân sự cơ sở thì ở đó số lượng, chất lượng và việc sử dụng cán bộ sau đào tạo tốt hơn. Theo chúng tôi, mấu chốt của vấn đề vẫn là phải tạo cho được sự chuyển biến trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp cơ sở. Do một số cơ sở chưa làm tốt công tác quy hoạch, tuyển chọn đào tạo, nên việc bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo còn chậm, chưa phù hợp, một số trường hợp cán bộ nghỉ việc sau đào tạo gây lãng phí. Đáng chú ý là theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã mới thuộc biên chế công chức cấp xã và khoản 2 Điều 7 Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn quy định chỉ xét tuyển và bổ nhiệm công chức đối với chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã. Nhưng trên thực tế một số đồng chí sau đào tạo được địa phương bố trí đảm nhiệm chức danh phó chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã (không thuộc diện bổ nhiệm công chức cấp xã), do đó việc bảo đảm chế độ chính sách gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sự nhiệt tình công tác của cán bộ. Có địa phương chưa bố trí đủ cán bộ quân sự cơ sở, chưa thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn, chất lượng, tuyển chọn cán bộ đi đào tạo, nên vẫn còn một số trường hợp không đủ tiêu chuẩn phải thải loại, trả về địa phương. Việc bảo đảm chế độ chính sách trong thời gian đào tạo cũng cần phải được thực hiện thống nhất...

KIM LÂN - ĐÌNH XUÂN

Trong 10 năm qua, TP Hà Nội đã tổ chức 11 khóa đào tạo trung cấp quân sự cơ sở và trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, trong đó đã hoàn thành 10 khóa với 908 đồng chí tốt nghiệp ra trường. Cán bộ sau khi tốt nghiệp cơ bản được bổ nhiệm, bố trí đúng chức danh chỉ huy trưởng, chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã (đạt 97,8%). Quá trình công tác, có 129 đồng chí (chiếm 14%) được bổ nhiệm giữ chức danh cao hơn trong hệ thống chính trị...

Theo Đề án đào tạo cán bộ Ban CHQS xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo, đến năm 2015, Hà Nội có 100% cán bộ quân sự cấp xã có trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, trong đó 41% đạt trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành quân sự cơ sở; đến năm 2020, tỷ lệ này là 80%.