Chuẩn bị ký Hiệp định khung ASEAN-Hàn Quốc

    Gốc

    Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm giao Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao tích cực chuẩn bị các điều kiện và thủ tục cần thiết để có thể ký Hiệp định khung về dịch vụ ASEAN - Hàn Quốc vào tháng 11 sắp tới.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/217515/Default.aspx