Chuẩn bị hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật sơn mài trình UNESCO

Bộ VHTT&DL giao Viện Mỹ thuật phối hợp với Sở VHTT Hà Nội, tỉnh Nam Định, Bình Dương và các cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật sơn mài đề nghị UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Chuẩn bị hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật sơn mài trình UNESCO - Ảnh 1

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản về việc phối hợp triển khai xây dựng hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật sơn mài trình UNESCO. Văn bản nêu rõ, UBND TP Hà Nội nhận được Quyết định của Bộ VHTT&DL về việc giao Viện Mỹ thuật (Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) xây dựng hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật sơn mài (nghề sơn mài truyền thống) đệ trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo quyết định này, Bộ VHTT&DL giao Viện Mỹ thuật phối hợp với Sở VHTT Hà Nội, tỉnh Nam Định, Bình Dương và các cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật sơn mài đề nghị UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Về việc trên, UBND TP Hà Nội giao Sở VHTT, UBND các huyện Thường Tín, Phú Xuyên phối hợp chặt chẽ với Viện Mỹ thuật (Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) xây dựng hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật sơn mài (nghề sơn mài truyền thống) đệ trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

M.Quân

Từ khóa

chuẩn bị hồ sơ đa quốc gia nghệ thuật sơn mài