Chuẩn bị đón ngày hội lớn tại Hà Nội

Chỉ vài ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố Hà Nội về cơ bản đã hoàn thành, bảo đảm đúng luật, đúng tiến độ và thời gian theo quy định. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các địa bàn đã lập phương án phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử, bảo đảm nguyên tắc 5K.

Chỉ vài ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố Hà Nội về cơ bản đã hoàn thành, bảo đảm đúng luật, đúng tiến độ và thời gian theo quy định. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các địa bàn đã lập phương án phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử, bảo đảm nguyên tắc 5K.

ĐĂNG ANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/social_photo/chuan-bi-don-ngay-hoi-lon-tai-ha-noi-646598/