Chuẩn bị điều kiện cần thiết xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

'Bộ Tư pháp đang khẩn trương nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia. UBND các cấp tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng, cập nhật sách, tài liệu pháp luật trên dữ liệu thành phần được giao quản lý theo quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg' – Đây là nội dung được Bộ Tư pháp lưu ý trong tài liệu hướng dẫn xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vừa được Bộ ban hành.

Trước đó, Điều 11 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định việc quản lý, khai thác sách, tài liệu pháp luật thông qua mô hình Tủ sách pháp luật là một trong những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Quyết định 619/QĐ-TTg về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã quy định về các thiết chế thông tin, văn hóa, pháp luật tại cơ sở hoạt động có hiệu quả, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, phổ biến pháp luật của nhân dân trên địa bàn cấp xã (chỉ tiêu 7 Tiêu chí 3).

Tuy nhiên theo phản ánh từ phía cơ sở, hoạt động này mặc dù trên thực tế vẫn đang được triển khai thực hiện, nhưng chất lượng, hiệu quả không cao. Nguyên nhân là do hiện nay cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, người dân thường sử dụng internet hoặc tìm thông tin qua sách, báo. Các ý kiến cũng đề xuất nghiên cứu lại mô hình Tủ sách pháp luật cấp xã; sớm xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử cho phù hợp chủ trương Chính phủ điện tử.

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, người dân thường sử dụng internet hoặc tìm thông tin qua sách, báo. Ảnh minh họa

Bộ Tư pháp cho biết, Bộ Tư pháp đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg). Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg quy định theo hướng tập trung đầu tư, xây dựng Tủ sách pháp luật tại địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã thuộc các huyện nghèo và Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân. Các địa bàn này công nghệ thông tin chưa phát triển, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Những địa bàn, cơ quan, đơn vị còn lại, Thủ tướng Chính phủ giao cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá hiệu quả và quyết định việc tiếp tục duy trì hay không duy trì Tủ sách pháp luật.

Bên cạnh đó, Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg còn giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia. Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia là Tủ sách pháp luật có sách, tài liệu pháp luật được lưu giữ, quản lý dưới dạng số và được khai thác thông qua truy cập máy tính, các thiết bị điện tử và mạng viễn thông và sẽ bắt đầu khai thác miễn phí chính thức từ năm 2021. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang khẩn trương nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

Thanh Hải