Chuẩn bị di dời Liên hiệp Xí nghiệp Bason

(HNM) - Theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận một số kiến nghị trọng tâm về kế hoạch phát triển thành phố, UBND TP Hồ Chí Minh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng đề án thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP Hồ Chí Minh; xem xét, ứng vốn từ nguồn trái phiếu chính phủ hoặc vốn ngân sách năm 2010 để đầu tư và di dời Liên hiệp Xí nghiệp Ba Son và đầu tư xây dựng ga Metro; bố trí cấp 10.000ha đất để di dời các cơ sở giáo dục trên địa bàn.