Chuẩn bị các phương án ổn định mặt bằng giá cả

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả công tác quản lý, điều hành giá những tháng đầu năm 2024, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2024.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/chuan-bi-cac-phuong-an-on-dinh-mat-bang-gia-ca-125483.htm