Chuẩn bị ca ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại thứ hai

    Gốc

    Hanoinet - Kinh phí cho mỗi ca ở mức chấp nhận được đối với nhiều bệnh nhân Việt Nam và rẻ hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực - khoảng 300 triệu đồng. Phương pháp này có thể giúp bệnh nhân sống được trên 5 năm và tăng khả năng khỏi bệnh từ 30% lên đến 60%.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=76668