Chuẩn bị Báo cáo chương trình mục tiêu quốc gia 2006 - 2010 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã giao 2 Bộ trưởng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chuẩn bị, trình một số tài liệu phục vụ phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chuẩn bị, trình Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2006-2010 và định hướng các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015. Tờ trình về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho một số ngành đặc thù sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình. Theo kế hoạch, tại phiên họp thứ 35 diễn ra từ ngày 27/9 - 4/10/2010, UBTVQH sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của 6 dự án Luật gồm: Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng, Luật Thuế Bảo vệ Môi trường, Luật Khoáng sản (sửa đổi), Luật Viên chức và Bộ luật Tố tụng Hành chính. Đồng thời, 2 dự án Luật mới cũng được xem xét, cho ý kiến là: dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và dự án Luật Lưu trữ. Quốc Hà (Nguồn: Công văn 6800/VPCP-TH)