Chưa trình Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) tại kỳ họp 2

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 3/10, Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, tại kỳ họp thứ 2 (dự kiến khai mạc cuối tháng 10), Quốc hội sẽ cho ý kiến Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) (sửa đổi).

Tuy nhiên, đến nay Chính phủ đề nghị chưa trình Dự án Luật PCTN tại kỳ họp thứ 2 mà đợi sau khi tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí để có cơ sở đầy đủ để khi Dự án Luật được trình ra Quốc hội được sửa đổi toàn diện, nghiêm túc, phù hợp với thực tiễn, đi vào cuộc sống. “Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý rút Dự án Luật PCTN sửa đổi ra khỏi chương trình phiên họp thứ 4 này”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo chương trình, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó có báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Quốc hội năm 2016; nghe Chính phủ, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2016…

Hương Giang