Chưa tăng viện phí theo thông tư mới

(VTC News) – Dù Thông tư 04 điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh có hiệu lực từ 15/4 nhưng đến nay, các bệnh viện vẫn chưa tăng giá viện phí vì các bệnh viện, sở Y tế đang còn xây dựng khung giá.

Liên bộ Y tế- Tài chính đã ban hành thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT- BYT- BCT ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước.

Theo đó, ban hành mới khung giá 447 dịch vụ khám, chữa bệnh, gồm 445 dịch vụ y tế và giá khám bệnh, giá ngày giường bệnh. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/4/2012; bãi bỏ khung giá một phần viện phí ban hành kèm theo liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ.

Nhưng hiện Bộ Y tế mới nhận được đề xuất của 20% bệnh viện do Bộ quản lý. Dự kiến thời gian áp dụng giá viện phí của các bệnh viện TW sẽ sớm hơn so với các bệnh viện địa phương nhưng cũng phải sau tháng 5/2012 mới có thể được phê duyệt. Các bệnh viện tại Hà Nội chưa có điều chỉnh vì Sở Y tế đang xây dựng khung giá.

Tuy nhiên, các mức thu này đều nằm trong khung giá và không được vượt mức tối đa và chỉ có BV hạng đặc biệt sẽ được thu ở mức tối đa của khung giá này.

Theo quy định của Luật Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế có trách nhiệm quy định mức thu tại các bệnh viện tuyến trung ương do Bộ quản lý; UBND tỉnh, thành phố trình HĐND cùng cấp quy định mức thu do địa phương quản lý.

Tại Hà Nội, Sở Y tế mới thành lập ban xây dựng khung giá viện phí, sau đó mới trình Hội đồng nhân dân. Vì thế, bệnh nhân khi đi khám bệnh tại các bệnh viện hạng 1 của thành phố Hà Nội như BV Xanh Pôn, đến các bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Trung tâm y tế phường… thì mức viện phí phải đóng vẫn là giá cũ, chưa điều chỉnh.

Nguyễn Tâm