Chưa phát hiện hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý ở Hà Nội

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thông tin này do ông Phạm Bá Dục, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 127 thành phố cung cấp cho báo chí sáng 5/6.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=65202