Chưa ngưng sản xuất các DN dược phẩm không đạt chuẩn

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Tính đến thời điểm này, đã có 16 doanh nghiệp thuộc diện phải ngừng sản xuất nhưng theo Thứ trưởng Bộ Y tế, Bộ này sẽ gia hạn cho các doanh nghiệp chưa đạt chuẩn GP’s dựa trên cơ sở thực tiễn…

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/7/94438.cand