Chưa nâng chất đã lo tăng thu

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Nếu giảm áp lực tuyến tỉnh, Trung ương mà tăng áp lực tuyến huyện thì bài toán tăng điều kiện phục vụ bệnh nhân BHYT đã không có lời giải

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090427094559971P0C1010/chua-nang-chat-da-lo-tang-thu.htm