Chữa loạn nhịp tim theo cổ truyền

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Y học cổ truyền quy chứng loạn nhịp tim vào chứng tâm quý (sợ, hồi hộp), chính xung (đau giữa tim), hung tý (đau hông sườn).

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200852/20081223222750.aspx