Chữa lão thị bằng điện châm

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Trong những ngày qua, có nhiều bạn đọc Báo Thanh Niên hỏi về việc chữa trị lão thị bằng điện châm. Phần lớn muốn biết về phương pháp này như thế nào; trong nước nơi nào có áp dụng…

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2008/8/24/258011.tno