Chưa được đánh giá đúng

(LĐ) - Nói đến quản trị hệ thống mạng (QTM - networking administrator), nhiều người nghĩ đến công việc nhàn hạ, chỉ cần ngồi trước màn hình máy tính, quản lý server to đùng đảm bảo hoạt động cho hệ thống mạng trong doanh nghiệp (DN). Nhưng thực tế, công việc QTM không êm ả như vẻ bề ngoài.