Chùa Đức Nguyên (H.Bình Chánh) tặng quà đến người khiếm thị

Ngày 13,14-9, Ni sư Thích nữ Thuần Chơn, trụ trì chùa Đức Nguyên (X.Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM) cùng chư Ni đã trang nghiêm tổ chức lễ vía Đức Địa Tạng Vương Bồ-tát và trao quà đến người khiếm thị tại địa phương.

Chư Ni trì bình khất thực trong khuôn viên chùa Đức Nguyên

Chư Ni trì bình khất thực trong khuôn viên chùa Đức Nguyên

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Ni trưởng Thích nữ Như Phương, Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Như Dung, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai; Ni trưởng Thích nữ Chúc Hải, Trưởng Phân ban Ni giới H.Bình Chánh; Ni trưởng Thích nữ Viên Châu, trụ trì chùa Pháp Lạc (H.Bình Chánh) cùng chư Ni các tự viện trong, ngoài huyện và đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Đại diện chư Ni chùa Đức Nguyên dâng lời tác bạch

Buổi lễ bắt đầu với khóa tu Bát quan trai, khóa lễ hành trì Địa Tạng sám pháp, chia sẻ Phật pháp đến các Phật tử. Sau đó, chư Ni đã trang nghiêm cử hành nghi thức cổ Phật khất thực trong khuôn viên chùa Đức Nguyên. Các Phật tử với lòng chí thành chí kính đã dâng pháp y cúng dường chư tôn đức Ni nhằm hồi hướng công đức đến cửu huyền thất tổ được siêu sanh Tịnh độ.

Trao quà đến người khiếm thị

Dịp này, chư Ni cũng đã tổ chức lễ cầu siêu chư hương linh ký tự tại chùa. Bên cạnh đó, Ni sư Thích nữ Thuần Chơn cùng các mạnh thường quan đã trao tặng hơn 100 phần quà đến người khiếm thị. Mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng, gồm: gạo, mì, nước tương, đường, tiền mặt với tổng giá trị là hơn 50 triệu đồng.

Hoàng Phương

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/chua-duc-nguyen-hbinh-chanh-tang-qua-den-nguoi-khiem-thi-post68574.html