Chưa có tiền lệ phải 'cách chức' người không còn chức vụ như ông Vũ Huy Hoàng

Nói về “cái khó” trong việc xử lý kỷ luật về mặt chính quyền với nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng khi ông này đã nghỉ hưu, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội đang giao cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu quy trình phù hợp để “cách chức” Bộ trưởng của ông này.

Chưa có tiền lệ phải 'cách chức' người không còn chức vụ như ông Vũ Huy Hoàng - Ảnh 1

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói về "cái khó" trong việc xử lý kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng.

Tôi có thể nói đến giờ phút này Ban Bí thư giao cho Ban Cán sự Đảng Chính phủ phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội nghiên cứu quy trình kỷ luật với ông Vũ Huy Hoàng. Đây là việc rất khó vì hiện ông Hoàng là Bộ trưởng Công thương của khóa trước, đã được Quốc hội khóa trước (khóa XIII) miễn nhiệm nên đến nay ông Hoàng không còn giữ chức vụ Bộ trưởng nữa.

Không còn chức vụ thì cần phải giao cho các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội nghiên cứu quy định về mặt pháp luật thế nào, quy trình thế nào để xử lý kỷ luật. Việc này đang được giao cho những cơ quan giúp việc cho Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu về tính pháp lý để đảm bảo căn cứ khi trình ra Quốc hội xem xét. Vệc xử lý một người không còn chức vụ Bộ trưởng nữa, Quốc hội đã miễn nhiệm rồi thì phải làm sao đảm bảo đúng pháp luật. Cần phải làm chặt chẽ vì kỷ luật nghiêm minh nhưng phải đúng pháp luật.

Một số cán bộ trong ngành tổ chức cho rằng, ai đã trình bổ nhiệm ông Hoàng thì người đó phải lên tiếng đề xuất việc xử lý kỷ luật và ai miễn nhiệm với ông này người đó phải thực hiện hình thức kỷ luật. Nhưng không chỉ ông Hoàng hiện không còn là Bộ trưởng mà ngay những người trình bổ nhiệm cũng không còn đảm nhiệm chức vụ trong bộ máy nữa?

Khi bổ nhiệm thì Chính phủ có tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn với người này, khi được phê chuẩn rồi chuyển sang Chủ tịch nước bổ nhiệm. Nếu bình thường người này đang đương chức thì không vấn đề gì, Chính phủ lại làm tờ trình gửi sang đề nghị xem xét kỷ luật thì Quốc hội tiến hành kỷ luật thôi. Nhưng giờ người này không còn chức vụ nữa, đã được miễn nhiệm khi kết thúc khóa công tác thì phải nghiên cứu tiếp xem làm thế nào cho đúng pháp luật.

Như ông nói, các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội có vẻ đều đang lúng túng với yêu cầu “cách chức” một cán bộ đã không còn giữ chức vụ. Vướng như vậy thì liệu trong kỳ họp này việc kỷ luật có thể tiến hành được, thưa ông?

Vừa tối qua chúng tôi mới nhận được thông tin về quyết định của Ban Bí thư và chiều nay, văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư mới chuyển sang nên giờ chúng tôi đang nghiên cứu để giao cho các đơn vị chức năng xem xét, tham mưu. Việc nhanh hay chậm trong giải quyết việc này phải chờ vào kết quả nghiên cứu của các cơ quan tham mưu.

...

Xin cảm ơn ông!

Theo Dân Trí