Chưa có cơ sở xét trách nhiệm bồi thường của thủy điện!?

(Cadn.com.vn) - Bộ Công Thương vừa có văn bản (số 102) trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Văn bản trả lời nêu rõ: “Việc xem xét trách nhiệm của các nhà máy thủy điện trong việc bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt là chưa có cơ sở”. Theo Bộ Công Thương, các hồ chứa thủy điện lớn ở Quảng Nam đã thực hiện đúng theo Quy trình vận hành liên hồ chứa (hồ A Vương, Sông Tranh 2 và hồ Đăk Mi 4) và Quy trình của từng hồ đã được phê duyệt, không gây thêm lũ cho hạ du, đã góp phần cắt giảm đỉnh lũ và lượng nước lũ về hạ du trên các sông, mặc dù các hồ chứa này không có nhiệm vụ chống lũ.

Lũ lụt năm 2013 gây thiệt hại nặng ở Quảng Nam.

Theo Bộ Công Thương, vai trò các hồ chứa thủy điện lớn trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn cắt giảm đỉnh lũ và lượng lũ cho hạ du là tích cực, góp phần giảm mức ngập lụt cho hạ du và đến thời điểm hiện nay chưa có phản ánh chính thức việc các đơn vị vận hành hồ chứa thủy điện không thực hiện đúng quy trình vận hành đã được phê duyệt.

Trận lũ lịch sử năm 2013 vừa qua tại Quảng Nam khiến 5 người bị chết, 77.742 ngôi nhà bị ngập; 150ha lúa vụ Đông và 1.045,7ha rau màu bị ngập úng; 935 con gia súc và 23.750 con gia cầm bị lũ cuốn trôi.

P.V