Chú ý khi khai hồ sơ đăng ký dự thi

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Bộ hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh phải được khai đầy đủ các thông tin ở 16 mục ở túi đựng hồ sơ đăng ký dự thi và phiếu số 1; 14 mục ở phiếu số 2. Lưu ý, khi khai, thông tin giữa các phiếu phải thống nhất với nhau, đầy đủ và không tẩy xóa.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/4/88652.cand