Chữ "X" thứ ba: Hậu quả "thê thảm" cho teen!

Hanoinet - Nhiều teenboy cho rằng chữ “X” thứ 3 với con trai thật đơn giản, chẳng mất gì lại chứng tỏ được đẳng cấp “pro” với tụi bạn. Những suy nghĩ đó khiến cho không ít teenboy phải nếm “trái đắng” và lãnh hậu quả “thê thảm”.