Chu Văn An: Người thầy của muôn đời

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Nếu muốn học điều gì từ thầy Chu Văn An, tôi nghĩ trước hết chúng ta nên học cách biết nói thật và bảo vệ sự thật. Là trí thức, những lời xuất phát từ tấm chân tình của ta nếu biết nói ra đúng lúc có thể khiến mọi người không hiểu sai về nhau, tạo nên tinh thần đoàn kết để xây dựng một cuộc sống nồng ấm tình người.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/nguoinoitieng/2008/11/103697.cand