Chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm

  Chiều 23-11, tại trụ sở Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức 'Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' năm 2022.

  Chiều 23-11, tại trụ sở Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022; triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự (ANTT) trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” trên phạm vi toàn quốc.

  Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí: Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

  Năm 2022, lực lượng Công an trong cả nước đã phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo và thực hiện tốt “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đạt nhiều kết quả thiết thực.

  Tổng số có 5.813 điểm xã, phường, thị trấn tổ chức Ngày hội, vượt kế hoạch đề ra. Trong xây dựng nông thôn mới, cơ bản các địa phương đã triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí về ANTT; tăng cường giải pháp đảm bảo ANTT địa bàn nông thôn, từ đó tạo điều kiện để người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

  Đối với Thái Nguyên, trong năm 2022, các địa phương đã tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại 76 đơn vị cấp xã; 117 xóm, tổ dân phố. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 99% xã đạt chỉ tiêu về ANTT, thuộc tiêu chí quốc phòng và an ninh trong xây dựng nông thôn mới.

  Để nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, Hội nghị đã thống nhất các giải pháp, trong đó tập trung việc tuyên truyền, vận động người dân chủ động tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; xây dựng các mô hình đảm bảo ANTT phù hợp tại cơ sở.

  Bộ Công an đặt mục tiêu phấn đấu tới năm 2023, tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 3 mô hình, các tỉnh còn lại có ít nhất 1 mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”.

  Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/quoc-phong-an-ninh/202211/chu-trong-tuyen-truyen-van-dong-nguoi-dan-tham-gia-dau-tranh-to-giac-toi-pham-2b80c5d/