Chú trọng thông tin khuyến nông cho vùng sâu, vùng xa

Công tác tuyên truyền cũng sẽ chú trọng lựa chọn và phổ biến các công nghệ có nhiều ưu điểm nổi trội, phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng, miền để có khả năng nhân rộng.

Hội nghị tổng kết hoạt động thông tin tuyên truyền công tác khuyến nông năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 Ảnh: Thanh Hương/BNEWS/TTXVN

"Năm 2016, Trung tâm sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa công tác thông tin khuyến nông, tăng cường những hình thức đem lại nội dung thiết thực cho người sản xuất, đồng thời chú trọng thông tin tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa."

Tại hội nghị tổng kết hoạt động thông tin tuyên truyền công tác khuyến nông năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 diễn ra ngày 26/1 tại Hà Nội, TS. Phan Huy Thông, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết như vậy.

Hoạt động thông tin tuyên truyền công tác khuyến nông sẽ bám sát Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình xây dựng nông thôn mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của các địa phương để tập trung tuyên truyền hướng dẫn, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, chủ trương chính sách mới, cung cấp thông tin thời tiết, sản xuất và thị trường, giới thiệu các điển hình tiên tiến phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực của đề án tái cơ cấu theo từng vùng, miền, từng địa phương.

Kết hợp tuyên truyền kết quả các mô hình trình diễn của các dự án khuyến nông với các mô hình, điển hình sản xuất tiên tiến được phát hiện, tổng kết trong thực tiễn.

Năm 2015, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức 28 sự kiện khuyến nông trong đó 18 diễn đàn, 2 hội thi, 8 hội chợ cấp vùng, thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia.

Hoạt động tư vấn khuyến nông trên truyền hình, truyền thanh và tư vấn trên các báo viết thông qua việc giới thiệu hàng nghìn mô hình làm ăn hiệu quả, các tấm gương điển hình đã giúp hàng triệu nông dân sản xuất trên toàn quốc được tiếp cận với những thông tin hữu ích phục vụ cho sản xuất.

Đặc biệt, Trung tâm cũng chú trọng thông tin tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.

Cùng với những kết quả nổi bật trong công tác thông tin, năm 2015, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng đã hoàn thành Dự án điều tra đánh giá hiện trạng năng lực chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống khuyến nông Việt Nam.

Dự án đã điều tra, đánh giá trên phạm vi 20 tỉnh, thành phố trong 2 năm 2014 - 2015. Kết quả của dự án là cơ sở để xây dựng Đề án đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới./.