Chú trọng thanh tra các doanh nghiệp nợ đọng BHXH kéo dài

  Tạp Chí Người Làm Báo
  465 liên quanGốc

  Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Công văn số 4288/LĐTBXH-TTr về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021. Trong đó có nội dung thanh tra hành chính, kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực BHXH.

  Ảnh minh họa

  Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra phù hợp với kế hoạch công tác giai đoạn 2021-2026 của địa phương theo các nội dung với lĩnh vực BHXH thực hiện như sau:

  - Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH đối với các cơ quan BHXH, các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

  - Chú trọng thanh tra các doanh nghiệp nợ đọng BHXH kéo dài, số tiền nợ BHXH lớn.

  Ngoài ra, trong Công văn còn quy định về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với một số lĩnh vực khác như lao động, trẻ em, lĩnh vực giảm nghèo, giáo dục nghề nghiệp…

  Lĩnh vực trẻ em: Thanh tra ngành LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung thanh tra việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại…

  Lĩnh vực giảm nghèo: Tiếp tục thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo đến hết năm 2022, 100% số hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương được thanh tra.

  Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp, trong đó trọng tâm là thanh tra việc gắn giáo dục nghề nghiệp với giải quyết việc làm.

  Công văn này có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2020./.

  TH

  Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/chu-trong-thanh-tra-cac-doanh-nghiep-no-dong-bhxh-keo-dai-n22360.html