Chú trọng hiệu quả cuộc vận động học tập đạo đức HCM

    Báo VTC News
    Gốc

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' cần triển khai lâu dài, bền bỉ, tránh phô trương hình thức, và cái đích cuối cùng là phải đến là tạo được sự chuyển biến trong hành động thực tiễn.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/247551/Default.aspx