Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đến viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ

    Gốc

    KTĐT - Chiều 29/11, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP đến viếng Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tứ. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã gửi vòng hoa đến viếng.

    Chia buồn sâu sắc với Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Môn đồ pháp quyến, thân quyến, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã ghi vào sổ tang: "Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội: Vô cùng thương tiếc Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tứ".

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://www.ktdt.com.vn/news/detail/313728/chu-tich-ubnd-tp-nguyen-the-thao-den-vieng-truong-lao-hoa-thuong-thich-thanh-tu.aspx