Chủ tịch UBND TP Hà Nội bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương

Hôm nay, 7-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Hồng Thăng, giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương - Ảnh 1

Ông Lê Hồng Thăng tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội

Theo Quyết định số 6136/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm lại ông Lê Hồng Thăng, sinh ngày 2-9-1960, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Lê Hồng Thăng được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 1,00. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 7-11-2016.

Trước đó, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội đã có Tờ trình số 2584/TTr-SNV ngày 24-10-2016 gửi UBND TP Hà Nội về việc bổ nhiệm lại ông Lê Hồng Thăng.