Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo xử lý tình trạng tín dụng đen, đòi nợ thuê

Đà Nẵng - Trước tình trạng trong thời gian qua tình hình ANTT, an toàn xã hội và an toàn giao thông trên địa bàn thành phố có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó có tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê..., Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành văn bản yêu cầu Giám đốc CATP trực tiếp chỉ đạo thủ trưởng Công an các địa phương, đơn vị và trưởng công an các xã, phường xây dựng phương án chủ động tấn công, xóa bỏ tệ nạn tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê trên địa bàn thành phố. Chủ tịch UBND TP yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP trực tiếp chỉ đạo thủ trưởng các phòng, đơn vị nghiệp vụ và chỉ huy các Đồn Biên phòng trên địa bàn thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm chắc địa bàn các tuyến ven biển, chủ động xử lý theo thẩm quyền và phối hợp với Công an các địa phương, đơn vị xử lý dứt điểm các hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê,... trong ngư dân và theo địa bàn phụ trách.

Chủ tịch UBNDTP cũng yêu cầu, kể từ ngày 1-12-2016, các quận, huyện, xã, phường, chỉ huy Công an, Biên phòng các đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm trước UBNDTP nếu để xảy ra hành vi tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê trên địa bàn.

Dân Hùng