Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo tăng cường quản lý Nhà nước về khoáng sản

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng mới đây có phản ánh những bất cập trong công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn TP Đà Nẵng trong loạt bài "Lỗ hổng quản lý khoáng sản ở Đà Nẵng" (số ra các ngày 9, 11-8-2014). Sau khi báo đăng, Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo Sở TN&MT, BCH Quân sự TP, CATP, UBND các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu và H. Hòa Vang cùng các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản và nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng mới đây có phản ánh những bất cập trong công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn TP Đà Nẵng trong loạt bài "Lỗ hổng quản lý khoáng sản ở Đà Nẵng" (số ra các ngày 9, 11-8-2014). Sau khi báo đăng, Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo Sở TN&MT, BCH Quân sự TP, CATP, UBND các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu và H. Hòa Vang cùng các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản và nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Đồng thời, giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra nội dung Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh và trả lời về các chủ trương, chính sách và kết quả thực hiện của UBND TP Đà Nẵng trong thời gian qua trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.

Quang Phúc