Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đạt 100% phiếu tín nhiệm cao

Trong Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được số phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối với 60 phiếu.

Sáng ngày 7/12, Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND tỉnh bầu. Theo kết quả được công bố, 3 người có 60/60 phiếu tín nhiệm cao, đạt 100% ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình và ông Đặng Thanh Giang, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh đạt 100% phiếu tín nhiệm cao

Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh đạt 100% phiếu tín nhiệm cao

9 người có số phiếu tín nhiệm cao đạt từ 86% trở lên gồm: ông Vũ Ngọc Trì, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 58 phiếu (96,67%); ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh 57 phiếu (95%); ông Nguyễn Ngọc Tuệ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 56 phiếu (93,33%); bà Đỗ Thị Lý, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh 55 phiếu (91,67%); ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh 54 phiếu (90%); ông Lê Văn Thế, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 54 phiếu (90%); ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 53 phiếu (88,33%); ông Phạm Hồng Tùng, Giám đốc Sở Tài Chính 52 phiếu (86,67%).

Trong 26 người được lấy phiếu tín nhiệm, có 6 người không có phiếu tín nhiệm thấp gồm: ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Thanh Giang, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; bà Đỗ Thị Lý, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Lê Văn Thế, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; bà Trương Thị Hông Hạnh, Giám đốc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Đỗ Như Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

5 người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất gồm: Ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 27 phiếu (45%); Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 33 phiếu (55%); ông Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 38 phiếu (62,33%); ông Trần Huy Quân, Giám đốc Sở Công Thương 38 phiếu (62,33%).

Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền và các cơ quan nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Được biết, Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức từ ngày 5 - 8/12. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thái Bình tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; đồng thời xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của tỉnh.

Phạm Trọng Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chu-tich-ubnd-tinh-thai-binh-dat-100-phieu-tin-nhiem-cao-a639553.html