Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà) và điểm in sao đề thi.

Anh Tấn - Đình Nhất

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/chu-tich-ubnd-tinh-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-ky-thi-tot-nghiep-thpt-post268934.html