Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ

  Báo An Giang
  281 liên quanGốcAn Giang

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký Công văn 848/UBND-KGVX và Công văn 906/UBND-KGVX, nhằm thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ và các dịch bệnh truyền nhiễm khác.

  Tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết

  Tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết

  Để chủ động kiểm soát, phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó tập trung tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết, không để xảy ra dịch chồng dịch, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tuyên truyền, vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng (bọ gậy).

  Thành lập các tổ phòng, chống dịch cộng đồng để tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chủ động dự phòng, bố trí đủ phương tiện, vật tư, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là sốt xuất huyết; xử phạt các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

  Giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, cấp cứu điều trị kịp thời người bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện. Trong đó, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

  Sở Y tế hướng dẫn và kiểm tra các địa phương về giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch, các biện pháp dự phòng và điều trị bệnh sốt xuất huyết và các bệnh dịch khác; hỗ trợ địa phương bảo đảm đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị, thuốc, dịch truyền phòng, chống dịch bệnh.

  Đối với bệnh đậu mùa khỉ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, huy động các cấp, ngành, đoàn thể tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh. Giám sát chặt chẽ dịch ngay tại các cửa khẩu (đối với địa phương có cửa khẩu) trong cộng đồng, phát hiện sớm, điều trị kịp thời người mắc, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch; sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tiếp nhận và điều trị các trường hợp mắc bệnh.

  Chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản đáp ứng, tổ chức diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra. Truyền thông bằng nhiều hình thức tới người dân, cộng đồng về tình hình dịch bệnh và các biện pháp dự phòng dịch bệnh.

  HẠNH CHÂU

  Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/chu-tich-ubnd-tinh-an-giang-chi-dao-tang-cuong-phong-chong-dich-sot-xuat-huyet-dau-mua-khi-a340071.html