Chủ tịch UBND quận - huyện đóng vai trò quyết định

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ngày 26-10, UBND TPHCM đã tổ chức tập huấn giải quyết tranh chấp lao động và chính sách tiền lương đối với doanh nghiệp (DN) cho cán bộ các sở ngành, đơn vị, quận huyện trên địa bàn TP và tỉnh Tây Ninh

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2007/10/127642